Efter branden

Några bilder från skogsområdet som brann under onsdagen.


Efter Bergslagsleden


Sveaskog inspekterar att allt är under kontroll i området.


Brandområdet ca 20000 m²


Brandområde = X