Dragspelaren återuppstår

Den första av de figurer som togs om hand efter Arne i Ådala är nu renoverad och kan återuppta dragspelandet i Svartå.
Stort tack till Henrik Gustavsson för arbetet och återupplivandet av figuren som är en del av kulturarvet i Svartå.