Detajer om ombyggnaden på väg 204/205

Från Trafikverkets sida.
Väg 204 och 205 genom Svartå är förhållandevis bred. Det kan vara svårt att korsa vägen på ett säkert sätt. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter bygger vi om tre övergångsställen och bygger en ny gångpassage.

Vad ska byggas?

Två gupp och övergångsställen på Letstigen (väg 204) samt ett på Bergslagsvägen (väg 205) ska byggas om. Vi tar bort guppen och gör vägen smalare så att endast ett fordon i taget kan passera övergångsstället. Det blir även fortsättningsvis målat och skyltat övergångsställe. Hastigheten blir som idag 30 km/tim klockan 7-17 på vardagar vid övergångsställen på Letstigen.

Vi bygger en ny gångpassage med avsmalning vid Industrivägen/Hembygdsföreningen (på väg 205).

Skillnad mellan gångpassage och övergångsställe

Ett övergångsställe är utmärkt med vägmärket "övergångsställe" och/eller vita ränder på vägen. Gående har företräde, dvs fordonstrafik ska stanna och släppa fram de gående.

En gångpassage är en ordnad plats utan särskilda vägmärken eller målning på vägen. Gående har inte företräde här.