Det dricks mindre?

Lite statistik
Förbrukningen av dricksvatten i Svartå sjunker, vad det beror på kan man spekulera i.

2019    32599 m³
2018    37971 m³
2017    40500 m³
2016    42794 m³

(källa kommunens årsrapport)