Den trasiga stigen fixas till.

Karta stigenPNG
Sveaskog meddelar att den "trasiga" stigen från stationsområdet kommer att fixas till efter säsongens gallring av området upp till Nordändan är klart. Gallringen förväntas att börja inom kort.
/Utvecklingsgruppen