Den stora tallen på udden vid Järnbovägen

Vid en borrning år 2007 för åldersbestämma tallen fick man fram att den var mellan 300-310år, det betyder att idag 15år senare har den nått en ålder på 315-325år.
Det tar oss tillbaka i historien till år1697, till en tid då...
 Karl XI dör i magcancer och efterträds som kung av Sverige av sin 15-årige son Karl XII.
Övriga tallar på udden är även dom av hög ålder speciellt den torrfura som står bredvid som med tiden har förvandlas till ett konstverk.