Den stora granen vid Storbjörken.

Den 30e juni 2007 gjorde Sven Nilsson och Olle Hedengren en borrning för att åldersbestämma den stora granen som står efter Letstigen på väg till badet. Räkningen av årsringarna samt normalt påslag för de första åren, visade en ålder av 98år.
Vilket ger idag 15år senare en ålder av 113år så den är inte så gammal men välväxt, nu har tyvärr granbarkborrarna fått smak för granen så risken är att den inte blir så mycket äldre.