Dasset stängt tillsvidare

Tills ansvarsfrågan angående skötseln av dasset är utredd så stänger vi dörrarna.
Att ha en offentlig toalett som ska skötas ideellt är ingen fungerande långsiktigt lösning.
/Svartå Utvecklingsgrupp