Dagkort  i Storbjörken/Ölen

Fiskevårdsföreningen vill informera om att dagkortet höjs från 50kr till 75k.
Priset för dag kort har höjts för att kunna göra större isättningar av Gös och Gullspångsöring i Storbjörken och Regnbågsforell i Ölen. Alla fiskekortspengar går till isättning av fisk.