Butikslager i Svartå

Nu börjar det hända saker, kylcontainrarna för områdets Lifvsbutiker har nu anlänt till Svartå och ska inom kort kopplas in och tas i bruk.
Arbetet med butiksmodulen i Svartå går enligt uppgift som planerat och drar snart igång.