Bryggkolapps

Den låga vattennivån påverkar bl.a. bryggorna, kanske läge att göra om bryggan kommande säsong.