Bron över Letälven


Järnvägsbro över Letälven mellan Degerfors och Svartå.. foto 1899 källa Järnvägsmuseet