Brickegårdens Snickeri

Under året hoppas Utvecklingsgruppen kunna sätta fokus på några av alla företag som finns i Svartå. Först ut i raden är Brickegårdens Snickeri som sedan 2016 har en lokal i gamla
”Bufab huset” på industrivägen 11 i Svartå.
Janne J sköter verksamheten som fokuserar på träemballage som tillverkas efter kundernas specifika önskemål.
Ett högklassig emballage förhindrar transportskador och säkerställer att
värdefullt gods kommer fram utan skador.
Lastpallar och exportlådor tillverkas också efter önskemål och alla produkter håller sig till standarden ISPM 15.

Janne når du på tfn 070-519 04 15