Bostadsmarknadsenkät

Från Degerfors.se
Bostadsmarknadsenkät
Hjälp en oss att bli ännu bättre! Denna undersökning studerar Degerfors kommuns bostadsbehov, nu och i framtiden, för att göra din kommun så attraktiv som möjligt!

Här kan du delta i enkäten.
Undersökningen görs av Degerforsbyggen tillsammans med Degerfors kommun.