Bland älgflugor och kolbottnar

Hemsidan följde med på dagens rundvandring där 26 kolbottnar besöktes på ett litet område i Svartåskogen många med "resterna" av kolarkojan kvar.