Bilder från fiberarbetet

Hittar du på sidan fiber till svartå, har du fina bilder så skicka dom till mig.