Bild från förr nr250

En bild över Åtorp år 1939
Från Örebro länsmuseums samling
Fotograf AB Flygtrafik