Bild från förr 244

En bild från Svartåmarknaden 1984