Bild 96 från förr

En bild från 19 juni 1974 på "kioskhuset"