Bild 80 från förr Svartåsågverk


Låg som synes på bilden vid Lillbjörken nedanför Hyttbacken