Bild 335 från förr


En äldre bild från skogen, personerna okända