Bild 318 från förr

Personal Svartå Skola 1990-91  
Bakre raden: 1.Gunvor Öhman, 2.Helena Hoffrén, 3.Anna-Greta Johansson, 4.Ingrid Erlandsson, 5.Eva Johansson, 6.Christina Larsson. Främre raden: 1.Gösta Anstensen, 2.Margareta Johansson, 3.Barbro Svantesson, 4.Lisbeth Borg.
Fotograf okänd.