Bild 314 från förr

En bild från 1947 på herrgården och omgivningen.