Bild 313 från förr

Flottningsvägen för timmer mellan sjöarna.