Bild 311 från förr

Vy över boställshus vid Svartå station
Foto 14 juni 1928
Källa Järnvägsmuseet