Bild 310 från förr


Källa Örebro läns museum

Flygfoto över Åtorp 1965, Fotograf  AB Flygtrafik (1937 - )