Bild 307 från förr


Foto Örebro kuriren Svartåbanan, 21 juni 1970. Örebro Länsmuseum