Bild 306 från förr

Svartå station. Överliggningsstuga, hus 9B
Foto 1980 källa Örebro läns museum