Bild 305 från förr


Foto Örebro kuriren 21 juni 1970 Svartå station källa Örebro läns museeum