Bild 302 från förr


Foto Knut Borg 1953 källa Örebro läns museum