Bild 301 från förr


Källa Örebro läns museum

Fotografering - 1956 över centrala Svartå.