Bild 297 från förr

Flygfoto över Degerfors järnverk cirka 1930
Källa Järnvägsmuseet