Bild 293 från förr

Betlehemsparken i Degerfors då och nu..