Bild 290 från förr

Flygfoto av Herrgårdspensionat, Svartå 1947?
Källa Armémuseum

En intressant bild där bl.a. bron till holmen är kvar.