Bild 289 från förr


Fotografering 1938 Fotograf Lindskog, Samuel (1872 - 1953) Källa Örebro läns museum

Parti av Svartån mellan sjöarna Lilla Björken och Toften. (Den så kallade Åråsån)