Bild 285 från förr

En sista bild från mossen.

Skagershultsmossen 22 juli 1968
Motiv Torvmaskin Torvbrytning Torv Torkställning Larvband
Fotograf Örebro Kuriren
Källa Örebro läns museum