Bild 284 från förr

Skagershultsmossen 22 juli 1968
Fotograf Örebro Kuriren
Källa Örebro läns museum