Bild 283 från förr

Skagershultsmossen 22 juli 1968.
Fotograf Örebro Kuriren
Källa Örebro läns museum