Bild 281 från förr

En bild som visar hur pass stor dammen vid Gropen är.

Dammen i Gropen
Fotograf Lindskog, Samuel (1872 - 1953)
Källa Örebro läns museum