Bild 280 från förr

Konsumbussen åker sista turen i Västernärke, 26 april 1972 Einar Olsson i Ängatorp gör sista besöket i Konsumbussen.
Foto Örebro kuriren
Källa Örebro  läns museum