Bild 279 från förr

Svartå station. Bilden föreställer lokstallet i Svartå.
Fotografering 1980
Ägare av samling Örebro läns museum
Fotograf Örebro läns museum