Bild 273 från förr

Sista bilden av denna typ från Jernkontorets bildbank.

Utsikt över verkbyggningarna
Svartå, Närke, 1774
Lavering av Gustaf Silfverstråhle
Källa Jernkontoret