Bild 267 från förr

Skolfoto på klass 1 & 2 vid Svartå skola lärare Anna Nilsson
Fotoår 1920