Bild 258 från förr

En bild från närområdet.

Motiv:Den så kallade likvägen över Skagershultsmossen
Tidpunkt:1970-tal
Lennart Larsson, Hovsta
Bildkälla: Örebro stadsarkiv