Bild 254 från förr

Motiv   Svartå Herrgård, interiör av matsalen (den största).
Fotografering 1953
Fotograf   Borg, Knut
Källa        Örebro läns museum