Bild 253 från förr

Foto Knut Borg 1969
Ölsboda
Källa Örebro läns museum