Bild 249 från förr

Godsvagn vid Svartå Station år 1928.
Källa Järnvägsmuseet Fotograf okänd