Bild 248 från förr


Bilden tagen i början på 1920-talet vid Svartå bruk