Bild 247 från förr

Skogliden 7 under byggnad år 1953