Bild 244 från förr


Ölsboda herrgård med omgivning